رازهای گوگل آنالیتیکس: Drop-off

رازهای گوگل آنالیتیکس: Drop-off

drop-off ( افت جریان ) نشان دهنده صفحه ای است که بازدید کننده یک جریان بازدید مشخص ( جریان بالقوه ترافیک شما ) را در آن به جای گذاشته و از مسیری متفاوت از مسیر جریان بازدیدکنندگان حرکت کرده است. در انجام این کار بازدید کننده یا روی لینکی در وبسایت شما کلیک کرده است که ارتباطی با جریان بازدیدکنندگان شما نداشته و یا کلاً سایت شما را ترک کرده است. همانطور که در GA تصویر سازی و ارائه شده است، این نکته مهم است که آنها از «مسیر بازدیدکنندگان» دور شده اند.
نکته کلیدی حاصل از این اطلاعات این است که یک «افت جریان» نشان می‌دهد که در کجای جریان بازدیدکنندگان شما حفره هایی وجود دارد که تعداد بازدیدکننده از طریق آن‌ها رو به کاهش است. ارزش تجاری آن بستگی به این دارد که محتوای سایت بر چه اساسی مرتب شده است. ممکن است شما اطلاعاتی را در صفحه ای داشته باشید که بازدیدکنندگان اصلا به آن نمی‌رسند چرا که قبل از رسیدن به آن از سایت خارج می شوند.
تعداد و آمار معینی در این زمینه وجود ندارد اما زمانی که نشاندهنده خروج تعداد زیادی از بازدیدکنندگان از سایت باشد ذهن را به فکر فرو می‌برد. وجود یک درصد خروج پایین اجتناب ناپذیر است اما اگر درصد بزرگی از افراد رو به کاهش باشند، محتوا یا صفحات باید دوباره مرتب و سازماندهی شوند تا اطلاعات مهم برجسته‌تر شده و بیشتر در معرض دید قرار گیرند.

سعید محسن زاده

سعید محسن زاده هستم ، بیش از سه سال است که در حال کسب تجربه و مطالعه مستمر در زمینه وردرپرس و بازاریابی آنلاین هستم. علم و صنعتی زنده و پویا با گستردگی فراوان که امروزه با زندگی همه ما عجین شده است. از اینرو همواره در اشتیاق آموختن رویکرد های نوین دیجیتال مارکتینگ و کسب تجربه های جدید در این زمینه هستم.

شاید به این مقالات هم علاقمند باشید