۲۵۲۱۲-day

طراح وب و مشاور بازاریابی دیجیتال

بهینه سازی صفحه فرود

صفحه فرود

آیا صفحه فرود ضعیف کسب و کار شما را به خطر می اندازد؟

نوشتن تبلیغات ماهرانه که بازدیدکنندگان را به سمت سایت شما می کشاند تنها بخشی از فرآیند کسب مشتریان جدید از فعالیت های «پرداخت به ازای کلیک» شما است. این چیزی است که آن ها هنگام رسیدن به صفحه فرود شما انجام می دهند، که تعیین می کند آیا شما در فروش برنده می شوید یا …

آیا صفحه فرود ضعیف کسب و کار شما را به خطر می اندازد؟Read More »